A #sharemvidaXL Általános Szerződési Feltételei

Üdv 😊  

Ön ide lett irányítva, mert nagyon kedveljük a tartalmait és mi;

a vidaXL és a hozzá kapcsolódó vállalatok (a továbbiakban: vidaXL);

beleegyezését szeretnénk kérni az Ön audiovizuális tartalmának ("Munkájának") terjesztéséhez (többek között) weboldalainkon, közösségi oldalainkon, például Instagram, Facebook és Pinterest ("Fiókok"), a promóciós e-mailekben és hirdetésekben, és minden egyéb marketing, promóciós és reklámozási kezdeményezésben.

Lehetőséget kínálunk arra, hogy munkáit weboldalainkon és Fiókjainkon való hozzájárulásokban hirdesse. Ebből a célból az Ön kifejezett beleegyezését kérjük a Kötelező Tartalom alábbi módon történő teljes körű felhasználásához és kereskedelmi felhasználásához.

 1. Megerősíti, hogy Ön:
  1. Nagykorú természetes személy;
  2. Az átruházás engedélyezésére feljogosító felhasználó, tulajdonos, bérlő vagy bármely más jogcím; és,
  3. Az Ön által megosztott Munka eredeti szerzője
 2. A VII. rész sérelme nélkül a #sharemevidaxl hashtag tartalomhoz való hozzáadásával Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és jogot biztosít számunkra; ingyenesen, ezért kifejezetten lemond a vidaXL-től az ilyen megállapodásból eredő kártalanításról vagy visszatérítésről; területi korlátozás nélkül, vagyis az egész világra érvényes; visszavonhatatlan, ezért az engedélyt a szerződés VII. részében foglaltak kivételével semmilyen körülmények között nem lehet visszavonni vagy megszüntetni; örökkévaló, azaz határozatlan idejű; nem kizárólagos, annak érdekében, hogy ugyanazt a Munkát felhasználhassák és más engedélyeket is adhassanak; átruházható és továbbengedélyezhető; a következők esetében:
 1. a Munkát részben vagy egészben felhasználni, reprodukálni, terjeszteni, nyilvánosan megjeleníteni, nyilvánosan előadni, bemutatni és más módon hasznosítani minden egyes webhelyünkön, Fiókunkon és minden más médiacsatornánkon, beleértve a hírlevelünket és a nyomtatott médiát is, a jelen szabályzatunkban meghatározottak szerint. belátása szerint. Ez kifejezetten magában foglalja az internetes ajánlatok összes ismert és ismeretlen formáját;

 1. felhatalmazhatunk másokat a Munka teljes vagy részleges felhasználására, reprodukálására, terjesztésére, nyilvános bemutatására, nyilvános előadására, bemutatására és más módon történő felhasználására minden egyes webhelyünkön, Fiókunkon, minden más médiacsatornánkon, beleértve a hírlevelünket és a nyomtatott sajtót, az Ön beleegyezését nélkül;

 1. az Ön beleegyezése nélkül módosítható, szerkeszthető, lefordítható, archiválható, beépíthető a kollektív alkotásokba és kidolgozható, vagy a Munkából részben vagy egészben származékos munkák hozhatók létre.

 1. Továbbá a #sharemevidaxl hashtag hozzáadásával az Instagram-tartalmához megerősíti, hogy Munkája használata nem sérti harmadik felek személyiségi jogait. Ha harmadik felek jelen vannak a Munkájában, Ön megerősíti, hogy ők is elfogadják a Munkájára vonatkozó jelenlegi licencet.
 2. A vidaXL-t a lehető leghamarabb tájékoztatni kell a szerzői jogok és személyiségi jogok megsértése esetén, hogy lehetőséget biztosítson a megfelelő intézkedések megtételére a meglévő vagy lehetséges károk és követelések enyhítésére. A vidaXL semmilyen esetben sem tehető felelőssé a jelen Feltételek I., II. és III. részében említett helyzetek megsértéséért. 
 3. A Fiókjainkon végzett munkájának felhasználása és terjesztése érdekében feldolgozhatjuk a szükséges személyes adatokat, például a hashtaggel vagy a vidaXL márka megemlítésével megjelölt audiovizuális tartalmait, az Ön fióknevét és kivételesen az Ön által birtokolt egyéb adatokat, amelyeket esetleg közzétett a közösségi médiában (pl. az e-mail címe), hogy elismerést adjon Munkájának. Önnek jogában áll kérni a személyes adataihoz való hozzáférést, valamint kérni azok helyesbítését és törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, tiltakozni ellene, valamint visszavonni hozzájárulását. Ha élni szeretne ezekkel a jogokkal, a következő címre írhat:webservice@vidaxl.hu. További információt az Adatvédelmi nyilatkozat és cookie szabályzat-ban talál.

 1. Ön elfogadja az összes olyan feltételt, amelyet a vidaXL a legalkalmasabbnak ítél arra, hogy munkáját elismerje, és megerősíti, hogy nem vagyunk kötelesek semmilyen konkrét módon hitelt adni Önnek.

 1. A jelen szerződést bármelyik fél kéthetes felmondási idővel írásban vagy elektronikus úton felmondhatja. Ebben az esetben értesítenie kell minket a social.media@vidaxl.com e-mail címen. Ha él ezzel a jogával a licenc megszüntetésére, a vidaXL a jövőben nem használhatja az Ön Munkáját. A már közzétett munkák/kampányok nem módosulnak/törlődnek, és Önnek nincs joga kérni ezt.

 1. A vidaXL weboldalt, a közösségi média fiókokat, védjegyeket, logókat stb. a szellemi tulajdonjog védi. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a fentiekkel és a kapcsolódó tartalommal kapcsolatban semmilyen szellemi tulajdonjogot nem szerez.

 1. A jelen megállapodás bármely módosítását vagy kiegészítését írásban vagy elektronikus úton kell megtenni. Ha a jelen szerződés egyes rendelkezései vagy részei érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, ez nem érvényteleníti a szerződés többi rendelkezését. Amennyiben az alkalmazandó jog megválasztása megengedett, erre a szerződésre kizárólag Hollandia általános államainak törvényei az irányadók.

Hálás köszönet!

Tisztelettel,

A vidaXL csapata