A vidaXL Marketplace-en történő vásárlás Általános Szerződési Feltételei

Csatolás(ok)

A vidaXL Marketplace-en történő vásárlás Általános Szerződési Feltételei'

Felhasználási feltételek Eladó vidaXL

1. Cikk - Meghatározások

vidaXL Marketplace 

A vidaXL Marketplace Europe B.V. egy zártkörűen működő részvénytársaság, székhelye: Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Venlo. Hollandiában az NL859812108B01 adószám alatt működik, a Kereskedelmi Kamara 74214802 szám alatt, a vidaXL.at, vidaXL.bg, vidaXL.cz, vidaXL.de, vidaXL.dk, vidaXL.ee, vidaXL.fi, vidaXL.hr, vidaXL.hu, vidaXL.lt, vidaXL.lv, vidaXL.pl, vidaXL.ro, vidaXL.si, vidaXL.sk weboldalokon;

Környezet

A vidaXL Marketplace webhely. A webcím „vidaXL”, amelyet az országkiterjesztés követ (.nl / .be / .co.uk stb.). Például a www.vidaxl.nl és a vidaXL Marketplace által tervezett bármilyen más alkalmazás.

Platform (Webfelület)

Az a környezet, ahol a harmadik felek termékeket kínálnak a felhasználók számára.

Felhasználó

A Környezet minden látogatója

Eladó

Egy harmadik fél, lehet természetes vagy jogi személy, aki a platformon keresztül termékeket kínál a Felhasználók számára

Vásárló: A Környezet Felhasználója, aki a Platformon keresztül vásárol meg egy árucikket.

Vásárló

A Környezet Felhasználója, aki a Platformon keresztül megvásárol egy Árucikket.

Értékesítési szerződés

A Platformon keresztül létrejött értékesítési szerződés az Eladó és a Vásárló között.

2. Cikk - Alkalmazhatóság

2.1 Ezek az általános szerződési feltételek vonatkoznak a termékek Platformon keresztül történő rendelésére és vásárlására az Eladótól (a továbbiakban: A vidaXL Marketplace-en keresztül történő vásárlás általános szerződési feltételei). Ezek a feltételek a vidaXL Marketplace webhelyen is megtekinthetők.

2.2 Azok a Vásárlók, akik rendelést adnak le az Eladó által kínált termékre a Környezeten belül, elfogadják a vidaXL Marketplace keretein belüli Vásárlás Általános Szerződési Feltételek alkalmazhatóságát.

2.3. vidaXL Marketplace-en keresztül történő Vásárlás Általános Szerződési Feltételeinek rendelkezésétől való eltéréseket írásban lehet megtenni. A szerződés minden más rendelkezése továbbra is teljes mértékben érvényes és hatályos.

2.4 vidaXL Marketplace-en keresztül történő Vásárlás jelent Általános Szerződési Feltételei érvényesek úgy az (általános) fogyasztókra, mint az üzleti fogyasztókra.

2.5 vidaXL Marketplace-en keresztül történő Vásárlás jelen Általános Szerződési Feltételeiben és a vidaXL Marketplace javára megkötött további megállapodásokban előírt összes jog és követelés a közvetítők és más a vidaXL Marketplace által megbízott harmadik felek javára is érvényes, ideértve egyértelműen az Eladó(ka)t is.

2.6 A vidaXL Marketplace jogosult megváltoztatni a vidaXL Marketplace-en történő Vásárlás jelen Általános Szerződési Feltételeit. A módosított feltételek a honlapon történő megjelenéstől érvényesek. Ha egy vevő ezt követően rendelést ad le, ezáltal elfogadja ezen feltételek alkalmazhatóságát.

3. Cikk - Ügyfélkapcsolat

3.1 Az Ügyfélnek teljesítenie kell legalább a következő követelményeket:

- Az Ügyfél ügyfélszámlával rendelkezik a vidaXL Marketplace-en;

- az Ügyfél legalább 18 éves;

- Az Ügyféllel e-mailen keresztül kapcsolatba lehet lépni.

3.2 A vidaXL Marketplace jogosult nem feldolgozni bizonyos megrendeléseket az Eladóktól, és elutasíthatja egyes feltételek bizonyos rendelésekhez való hozzácsatolását.

3.3 Az Ügyfél nem megengedheti meg másoknak, hogy használják számláját.

3.4 Az Ügyfél kijelenti, hogy a vidaXL Marketplace-en történő Vásárlás Általános Szerződési Feltételeinek és az alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek megfelelően jár el.

3.5 Az Ügyfél felelős a saját számláján szereplő adatok pontosságáért

4. Cikk - A harmadik fél ajánlatai

4.1 A vidaXL Marketplace az Eladó kereskedelmi ügynöke. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Értékesítési Szerződés az Ügyfél és az Eladó között kerül megkötésre, és hogy a vidaXL Marketplace nem, vagy nem lesz részese ennek a megállapodásnak.

4.2 Kérdések vagy panaszok esetén az Ügyfél által megvásárolt termékekkel kapcsolatban az Ügyfélnek közvetlenül az érintett Eladóval kell kapcsolatba lépnie. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezekben az esetekben nem fellebbezhet a vidaXL Marketplace-en, és hogy a vidaXL Marketplace semmiért nem vállal felelősséget, beleértve a vásárolt termék(ek) hibáit is.

5. cikk - Rendelés és szállítás

5.1 Az Ügyfél a vidaXL Marketplace-en rendelhet az Eladó által kínált termékek szokásos rendelési folyamatán keresztül.

5.2 Az Ügyfél számlát kap az Eladótól

5.3 A kiszállított termékek tulajdonjoga a Vevőre akkor száll át, amikor teljesíti fizetési kötelezettségét.

6. Cikk - Visszatérítés és fizetés

6.1 A Vevő tartozik az Eladótól a Platformon keresztül vásárolt termék(ek) vételárával a vidaXL Marketplace-nek. Az Ügyfél nem mentesül fizetési kötelezettsége alól az Eladónak nyújtandó közvetlen fizetés útján.

7. cikk - Eladó(k)tól való vásárlásra vonatkozó rendelkezések

7.1 Ha az Ügyfél a Platformon keresztül vásárol egy terméket az Eladótól, akkor az Ügyfél vállalja, hogy elolvasta és elfogadta az adott Eladó(k) Általános Szerződési Feltételeit, akitől a Platformon keresztül egy vagy több terméket vásárolt.

8. Cikk - Tájékoztatás és az adatok felhasználása

8.1 Az Ügyfél figyelemmel fogja kísérni a beérkező e-maileket, hogy időben tudomásul vegye a vidaXL Marketplace vagy az Eladó által küldött információkat.

8.2 A vidaXL Marketplace nem felelős semmilyen olyan információért, ami nem jelent meg időben, vagy nem tűnik egyértelműnek, vagy bármilyen nyilvánvaló hibáért, függetlenül attól, hogy az információ kitől származik vagy kinek volt elküldve.

8.3 Az Ügyfél kijelenti, hogy ismeri és elfogadja, hogy nevét és címét, illetve e-mail címét és telefonszámát az Eladó megkapja, amennyiben ezek szükségesek az Értékesítési Szerződés teljesítéséhez, vagy ha az Ügyfél engedélyt adott erre. Az Eladó csak akkor jogosult az Ügyfél adatainak felhasználására, ha ez szükséges a Értékesítési Szerződés kezeléséhez és teljesítéséhez, vagy ha az Ügyfél engedélyt adott az adatok felhasználására.

8.4 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az értékelési rendszer része az értékesítési folyamatnak. Az Ügyfél e-mailben meghívást kap. Az Ügyfél kijelenti, hogy abban az esetben, ha úgy döntött, hogy részt vesz jóhiszeműen teszi ezt meg. Az Ügyfél garantálja, hogy minden általa megadott információ helyes és nem félrevezető. Az Ügyfél tartózkodni fog a sértő, fenyegető és/vagy rágalmazó információk szolgáltatásától és/vagy megemlítésétől.

8.5 A  vidaXL Marketplace-nek jogában áll megtagadni egy vélemény közzététele vagy eltávolítása a weboldalról, ha az értékelés ellentmond a törvényeknek vagy rendeleteknek, a közrendnek és/vagy az erkölcsnek.

9. cikk - Az Ügyfél és az Eladó közötti kommunikáció

9.1 Minden kommunikáció az Ügyfél és az Eladó között, ami a vidaXL Marketplace-en megy végbe, a vidaXL Marketplace által megtekinthető és felhasználható ahhoz, hogy:

  • Az Ügyfelet és/vagy az Eladót támogassa kérdés és/vagy probléma esetén;
  • Értékelje, hogy az Eladó megfelel-e a követelményeknek;
  • A folyamat jobbá tételének elemzéséhez

9.2 Az Ügyfél a vidaXL Marketplace-nek engedélyt ad a kommunikáció tárolására, megtekintésére és felhasználására a jelenlévő cikk 1-es bekezdésének rendelkezéseivel összhangban.

10. cikk - Vegyes

10.1 . A vidaXL Marketplace jogosult korlátozni, nem biztosítani vagy visszavonni bizonyos kiváltságokat, vagy blokkolni a számla használatát, illetve az Eladó(k) termékeinek megrendelését, visszautasítását vagy korlátozását a vidaXL Marketplace-en keresztül, az Ügyfél vásárlási előzményeinek függvényében; ezt a vidaXL Marketplace kizárólagos belátása szerint választja meg.

11. Cikk - Lemondási záradék

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek valamelyik rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Egy érvénytelen rendelkezést olyan hatékony rendelkezéssel kell felváltani, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez.

A vidaXL Marketplace mindig jogosult megszüntetni az Eladók ajánlataival kapcsolatos funkciókat a vidaXL Marketplace-en.

12. Cikk - Irányadó jog és illetékesség

vidaXL Marketplace-en történő Vásárlás Általános Szerződési Feltételeit kizárólag a holland törvények szabályozzák. A jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő valamennyi jogvitát kizárólag az Oost-Brabant Kerületi Bírósághoz utalják (Hertogenbosch), kivéve, ha a törvény kifejezetten más bíróságot jelöl ki.